"Buoy Brushes" พู่กันลอยน้ำได้


             ไอเดียง่ายๆ เพื่อความสะอาด และสวยงาม เวลาล้างพู่กัน "Buoy Brushes"สามารถตอบโจทย์ได้ดีทีเดียว Weijie Kong การที่มันลอยตัวในน้ำได้ ทำให้เกิดการแกว่งของปลายพู่กัน ทำให้น้ำเข้าไปทำความสะอาดสีในแปรงได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังลดปัญหาความเลอะเทอะก้นถังน้ำอีกด้วย สวย และสะดวก ยกนิ้วให้เลยค่า 
Credit : Yankodesign

คำคม ค้ม คมในวันนี้