Mechatronik by Caramel Architekten
 

                     "Mechatronik" ศูนย์วิทยาศาสตร์ ที่เป็นสถาบันวิจัย และพื้นที่เศรษฐกิจที่ทันสมัย แห่งเมือง Linz ประเทศ Austria โดยสถาปนิกชาว Austrian "Caramel Architekten" ที่ได้นำเสนอโปรเจคบ้าน House M ไปในโพสท์ที่แล้วนะค้า 

 

 

                    อาคารนี้เป็น 1 ใน 5 อาคารทั้งหมด ซึ่งเป็นของ Johannes Kepler University

 

 

                   อาคารอยู้ในแนวนอน ปลายอาคารข้างหนึ่งบิดตัวออกมา ปกคลุมพื้นที่่ข้างใต้ สร้างเป็นที่จอดรถ 

 

science park - bauteil 2

 

การดีไซน์ Facade ยึดตามระบบโครงสร้าง truss

 

 

 

slop ที่ลาดชันลงไป ปกคลุมส่วนพิเศษ พวกห้องแล็บ และ workshop

 

science park - bauteil 2

 

ความสูงของอาคารถูกปรับให้สอดคล้องกับทิศเหนือ และชายคาของอาคารทางทิศใต้

 

science park - bauteil 2

 

science park - bauteil 2

 

science park - bauteil 2

 

groundfloor ประกอบด้วย โถงทางเข้า และห้องพิเศษ ได้แก่ ห้องวิจัย และห้องเล็บ

ชั้น 1-5 เป็นพื้นที่สำนักงาน

 

Mechatronik - Caramel Architekten © Caramel Architekten

 

 

ทำบันไดเอียงไปมาตามแนวพื้นที่ที่ต้องการเชื่อมต่อกัน

 

 

 

                     ช่วงเสามีความกว้างมาก จึงใช้โครงสร้าง bridge structure  ที่จะช่วยให้อาคาร 2 ส่วนรองรับโครงเหล็ก truss ขนาด 160 ม.  

 

ตรงกลาง มีพื้นที่เปิดโล่ง ให้แสงธรรมชาติเข้ามา 

 

Mechatronik - Caramel Architekten model

 

Mechatronik - Caramel Architekten model

 

 

 

คำคม ค้ม คมในวันนี้

 

 

 ความคิดเห็นที่ 1

P_AKE
Posts › 24
Reply › 1,009
Point › 1,032
คมล้ำ

โดย P_AKE

[ on July 25, 2012, 20:48:34]