เวทีคอนเสิร์ตแบบบ้านๆ

เวทีคอนเสิร์ตแบบบ้านๆ จากชิ้นส่วนรถยนต์และขวดพลาสติก{#เวทีคอนเสิร์ต01.jpg}

จากการระดมสมองของหลายฝ่าย ทั้งศิลปิน นักสิ่งแวดล้อม สมาชิกชุมชน และภูมิสถาปนิกอย่าง CMG Landscape Architecture ที่ต้องการสร้างสิ่งก่อสร้างที่เป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของ Panhandle Park สวนสาธารณะประจำชุมชน ผลลัพธ์ที่ได้จากการร่วมมือของทุกฝ่าย ได้กลายเป็น Panhandle Bandshell เวทีคอนเสิร์ตขนาดย่อมๆ แห่งเมืองซานฟรานซิสโก ภายใต้การสนับสนุนของ Black Rock Arts Foundation

{#เวทีคอนเสิร์ต02.jpg} 

 

วัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรม เช่น ฝากระโปรงรถยนต์ และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ถูกนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ โดยนำฝากระโปรงรถยนต์ที่ใช้แล้วมาวางแบบซ้อนเกล็ด เป็นส่วนของผนังและของหลังคาเวที ซึ่งนอกจากจะช่วยในการกันแดดและกันฝนได้ดีแล้ว โครงสร้างนี้ยังช่วยสะท้อนเสียงให้กระจายออกไปสู่ผู้ฟังได้ แบบเดียวกับโครงสร้างของโรงละคร Amphitheatre ของอารยธรรมกรีก-โรมัน นอกจากวัสดุเหลือใช้ซึ่งเป็นชิ้นส่วนรถยนต์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์แล้ว วัสดุเหลือใช้อีกประเภทที่ถูกเลือกนำมาใช้คือ ขวดพลาสติก โดยนำมาใช้เป็นส่วนประกอบบริเวณผนังด้านหลังของเวที ช่วยให้แสงสามารถลอดผ่านมาได้รำไรๆ และหลังจากที่ได้รับการก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ เวทีแห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของสวนสาธารณะ Panhandle Park แห่งนี้  กลายเป็นพื้นที่กิจกรรมให้ผู้คนที่หลายหลากได้มาพบปะ และประกอบกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น เล่นดนตรี เล่นละคร และการแสดงต่างๆ โดยเวทีแห่งนี้จะมีอาสาสมัครจากชุมชนรอบๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลอยู่เสมอๆ

{#เวทีคอนเสิร์ต03.jpg} 

 

จากวัสดุเหลือใช้ที่ไม่มีค่าสำหรับใครหลายๆ คน ถูกนำกลับมาสร้างคุณค่า จนเกิดประโยชน์กับคนอีกจำนวนมากในสังคม Panhandle Bandshell จึงเป็นตัวอย่างอันเป็นรูปธรรม ของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะในยุคโลกร้อนอย่างเช่นในทุกวันนี้ ที่เหล่าบรรดานักออกแบบ ไม่สามารถวางตัวเฉยต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมได้อีกต่อไป

{#เวทีคอนเสิร์ต04.jpg}
{#เวทีคอนเสิร์ต05.jpg}
{#เวทีคอนเสิร์ต06.jpg}
{#เวทีคอนเสิร์ต07.jpg}
{#เวทีคอนเสิร์ต08.jpg}
 {#เวทีคอนเสิร์ต09.jpg}{#เวทีคอนเสิร์ต10.jpg}

{#เวทีคอนเสิร์ต11.jpg}

{#เวทีคอนเสิร์ต12.jpg}
{#เวทีคอนเสิร์ต13.jpg}


 

ที่มา http://www.creativemove.com/architecture/panhandle-bandshell/